ندای گیلان:از میان تمامی حواشی راهپیمایی روز قدس امسال،حضور “سلبریتی های سیاسی”گیلان شاید جالب توجه باشد.

به گزارش ندای گیلان،راهپیمایی روز قدس امروز در گیلان همزمان با سراسر کشور از ساعت 10  صبح با حضور پرشور مردم مسلمان و روزه دار آغاز شد.

از میان تمامی حواشی راهپیمایی روز قدس امسال،حضور “سلبریتی های سیاسی”گیلان شاید جالب توجه باشد.

 

 

سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس 2 (13) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس 2 (11) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس 2 (10) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس 2 (9) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس 2 (4) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس 2 (5) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس 2 (6) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس 2 (7) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس 2 (8) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس 2 (3) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس 2 (2) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس 2 (1) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس (5) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس (6) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس (7) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس (8) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس (9) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس (4) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس (3) سلبریتی های سیاسی گیلان روز قدس (2)

 

منابع تصویری:ندای گیلان– ایرنا-مریان خبر-آستارا خبر-در سیاهکل-دیار میرزا-خزر-لاهیجان رودبنه-رشت رویایی رصد رودسر-و..