مدیر جهاد کشاورزی صومعه‌سرا با بیان اینکه ۱۷ هزار هکتار از اراضی شالی شهرستان در بارش‌های اخیر دچار خسارت شد، گفت:بعد از طی دوره کم‌آبی در مزارع شهرستان در تابستان سال جاری این باران سختی کار کشاورزان را زیاد کرد.

ندای گیلان:مدیر جهاد کشاورزی صومعه‌سرا  با اشاره بارش باران طی روزهای اخیر اظهار کرد: متأسفانه حجم بالای بارندگی بی‌موقع سبب آسیب ۶۵ درصدی مزارع شالی و وِرس خوشه‌های برنج در بسیاری  از مناطق شهرستان موجب شده است.

احمد پادیاب با بیان اینکه تاکنون برداشت برنج از پنج درصد مزارع شالیزاری شهرستان انجام‌شده، افزود: ۳۰ درصد ارقام در مرحله خمیری و ۱۰ درصد در مرحله شیری هستند و ۶۰ درصد ارقام بومی هاشمی و علی کاظمی رسیده که این بارندگی برای آن‌ها ضرر دارد.

وی با بیان اینکه بعد از طی دوره کم‌آبی در مزارع شهرستان در تابستان سال جاری این باران سختی کار کشاورزان را زیاد کرد، گفت: در صورت ادامه بارندگی‌ها، مشکلات بخش شالی‌کاری بیشتر می‌شود و ممکن است ورس (خوابیدگی) و ادامه بارش‌ها، زمان برداشت را به تعویق انداخته و هزینه‌ها را برای کشاورزان به چندین برابر افزایش و کاهش محصول را در پی داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صومعه‌سرا با بیان اینکه به مزارع تحت پوشش بیمه خسارت پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: اراضی که توسط کشاورزان بیمه‌شده پس از بازدید  و برآورد خسارت توسط کارشناسان مربوطه اعلان خسارت خواهد شد و بیمه پرداخت خسارت می‌کند.

پادیاب با بیان اینکه ۱۷ هزار هکتار از اراضی شالی شهرستان در بارش‌های اخیر دچار خسارت شد، گفت: متأسفانه بارش باران بی‌موقع، ۶۵ درصد از مزارع و اراضی که برداشت انجام‌نشده بود دچار خسارت شدند و مشقت برداشت برای شالی‌کاران افزوده شد.

وی با بیان اینکه کشاورزان مساعد شدن شرایط جوی را مغتنم شمرند، افزود: با پایدار شدن شرایط جوی، کشاورزان نسبت به برداشت برنج اقدام کنند تا در بارش‌های پیش رو با مشکل مواجه نشوند./فارس