یک شهروند املشی در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان اظهار کرد:ما اهالي پرجمعيت ترين کوچه شهرک فرهنگيان شهرستان املش با عناد شهرداري و کم توجهي شوراي شهر خود مواجه شده ايم.

یک شهروند املشی در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان اظهار کرد:ما اهالي پرجمعيت ترين کوچه شهرک فرهنگيان شهرستان املش  با عناد شهرداري و کم توجهي شوراي شهر خود مواجه شده ايم.

وی افزود: 140 نفر ساکنين اين کوچه بخاطر مشکل آبگرفتگي معابر خود مجبور به انجام مکاتبه و مصاحبه با صدا و سيماي گيلان شدند و به همین دلیل مورد تبعيض و لجبازي شهرداري قرار گرفته به طوريکه در عمليات زيرسازي معابر شهرک در مهرماه سال جاري براي کوچه ما اقدامي نشد.

به گفته وی:همچنین عدم صداقت شهردار در پاسخ به مکاتبات نهادهاي بالاتر باعث شده تاکنون نامه ها و مدارک ارسال شده به سازمان شهرداريهاي کشور، سازمان بازرسي تهران و گيلان، استانداري و نماينده وليه فقيه گيلان بي اثر شود.

این شهروند املشی خاطرنشان کرد:البته گزارش موضوع کتبا به استانداری گیلان(با شماره ثبت25839) و سازمان شهرداریهای کشور(با شماره ثبت 40261) ارجاع و ثبت شده است ولی نهادهای مذکور جز به صورت مکاتبه پیگیری عملی نکردن.

img_0002

img_3244