نماینده رشت گفت:متأسفانه در سال‌های گذشته مردم منطقه سراوان آسیب‌های فراوانی از موضوع شیرابه زباله دپو شده در این منطقه دیده اند.

به گزارش ندای گیلان،محمدرضا احمدی نماینده رشت در مجلس در مراسم افتتاح تصفیه خانه شیرابه سراوان با اشاره به اینکه امروز حفظ محیط زیست یکی از مهم‌ترین دغدغه جوامع بشری است، گفت: وضعیت نامطلوب زباله در منطقه سراوان جز دغدغه‌های اصلی ما بود و در این زمینه نیز پیگیری‌هایی انجام شده است.

وی در ادامه به اقدامات انجام شده اشاره و با بیان اینکه برای ساماندهی این وضعیت این اقدامات باید استمرار داشته باشد، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته مردم منطقه سراوان آسیب‌های فراوانی از موضوع شیرابه زباله دپو شده در این منطقه دیده اند.

نماینده رشت در مجلس با اشاره به اینکه سراوان با توجه به ظرفیت‌های خود می‌توانست به عنوان منطقه گردشگری مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: متأسفانه وضعیت در این منطقه به گونه پیش رفته که بسیاری از اهالی نیز از این منطقه مهاجرت کرده اند.

وی هجوم حشرات به دلیل دپوی در این منطقه سبب آزاد به ساکن سراوان شده است، گفت: کارها باید به گونه‌ای باشد که روزی شاهد باشیم که هیچ زباله‌ای در این منطقه وجود ندارد.

مهر