عضو شورای شهر رشت گفت: در خصوص پخش سریالی توهین‌آمیز نسبت به مردم گیلان، گفت: متأسفانه رسانه ملی به رسانه میلی تبدیل‌شده است و از نظر بنده بخش‌هایی که مشاهده کردم توهین‌آمیز بود.

به گزارش ندای گیلان،بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت در جلسه این شورا با ارائه طرحی در خصوص شفافیت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، گفت: در بحث کمیسیون ماده صد مراجعات بسیاری وجود دارد و با توجه به قانونی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ در تفاوت آرا وجود دارد پیشنهاد بنده بر این است که متن آرا به‌صورت شفاف و بدون ذکر نام فرد متخلف منتشر شده و در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی همچنین در خصوص پخش سریالی توهین‌آمیز نسبت به مردم گیلان، گفت: متأسفانه رسانه ملی به رسانه میلی تبدیل‌شده است و از نظر بنده بخش‌هایی که مشاهده کردم توهین‌آمیز بوده و باید ادامه پخش این سریال متوقف شود؛ زیرا نوع نگاه به قومیت ما، بخصوص در رابطه با سبک زندگی صیادان ما برخلاف واقعیت‌هاست و توهین‌آمیز است و شورا می‌تواند در این خصوص نامه اعتراضی به صداوسیما بزند.
طرح پیشنهادی شفاف‌سازی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رشت قرار گرفت.