ما برای بسیاری از محصولات کشاورزی راهی جز صادرات نداریم و به همین علت عدم صادرات برای ما نگران کننده است

محمدحسین قربانی درگفت و گویی درباره  ممنوع اعلام کردن واردات پنج محصول کشاورزی از ایران  توسط عراق،گفت:بدیهی است که ازدست دادن بازار کشاورزی عراق  امر مناسب اقتصادی  برای ما تلقی نمی شود؛بنابراین  وزارت کشاورزی برای صادرات محصولات کشاورزی باید استراتژی  مدونی درنظر بگیرد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس با بیان اینکه افق صادرات محصولات کشاورزی باید به کشورهای دوردست ترسیم شود، یادآورشد:دیپلماسی سیاسی،رایزنی و فعال کردن بخش خصوصی سه مولفه ای است که باید برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی  درنظرگرفته شود.

قربانی،افزود:برای صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای خواهان  باید برنامه ریزی جامع داشته باشیم تا زمانی که کشوری همچون عراق منع وارداتی برای محصولات کشاورزی ما وضع می کند؛ما محصولات کشاورزی کشورمان  را به دیگر نقاط جهان صادرکنیم.

وی ادامه داد:جوایز و مشوق های  صادراتی می تواند صادرات بهینه محصولات کشاورزی را رقم بزند و ازهمین وزاراتخانه هایی  همچون صنعت ومعدن و تجارت،امور خارجه  و کشاورزی در راستای  توسعه چرخه صادرات محصولات کشاورزی باید یک استراتژی  مدون  طراحی کنند.

قربانی،افزود: ما برای بسیاری از محصولات کشاورزی راهی جز صادرات نداریم  و  به همین علت عدم صادرات برای ما نگران کننده  است  و اگر فرصت های صادرات محصولات کشاورزی از  کشاورز گرفته شود؛بطور حتم برای کشاورز مقرون به صرفه نیست.

عضو کمیسیون  بهداشت ودرمان مجلس،یادآورشد:عدم توجه به تولیدات کشاورز ی،عاملی برای افزایش واردات محصولات کشاورزی  به شمار می آید.

خانه ملت 526