فرماندار سیاهکل گفت: روند توسعه یافتگی سیاهکل عقب است اما ما نمی خواهیم کسی را مقصر بدانیم، ولی باید با جهش به شهرستان های اطراف برسیم.

به گزارش ندای گیلان از سیاهکل،  رضا اسلامی در دومین جلسه شورای اداری شهرستان در سال ۹۵، با بیان اینکه سیاهکل از بین شانزده شهرستان استان گیلان مقام شانزدهم را دارد و کم توسعه یافته ترین شهرستان استان است، اظهار داشت: روند توسعه یافتگی سیاهکل عقب است اما ما نمی خواهیم کسی را مقصر بدانیم، ولی باید با جهش به شهرستان های اطراف برسیم.

وی با بیان اینکه از مدیران سیاهکل رضایت دارم، گفت: تکریم ارباب رجوع یک اصل است که باید رعایت شود. مسئولین سیاهکل می بایست ورود و خروج خودشان به ادارات را دقیق کنند. آنها می بایست قبل از ورود کارمندان در اداره حاضر باشند و بعد از خروج آنها از اداره خارج شوند. در ادامه روند کاری و ساعت کار مدیران سیاهکل افق خوبی در پیش رو میبینم.

فرماندار سیاهکل با اشاره به درپیش بودن هفته دولت ابراز کرد: مدیران باید کارهایی که انجام داده اند را به مردم اطلاع بدهند تا آنها از خدمات نظام خوشحال شوند. مدیری که نتواند آمار یک ساله خود را به مردم تبیین کند مدیر نیست.

وی بیان کرد: خبرنگاران ذاتاً منتقد هستند و البته این کار آنها نیز به جا است. باید برای پذیرش خبرنگاران نهایت سعی و تلاش شود و از آنها برای پیشبرد کارها استفاده شود.

رئیس شورای اداری شهرستان سیاهکل با اشاره به دلنگرانی مقام معظم رهبری برای معیشت مردم، با بیان اینکه می بایست به دنبال اشتغالزایی باشیم، گفت: ادارات سیاهکل و به ویژه گردشگری نهایت استفاده از صندوق کارآفرینی امید را انجام دهند.

اسلامی با اشاره به نهایی شدن کارها برای ساخت سد دیلمان، خاطرنشان کرد: با ساخت این سد، مشکل آب شرب و زراعی دیلمان برطرف می شود و به رونق اقتصادی و اشتغالزایی را در منطقه با خود به همراه خواهد داشت.

فرماندار سیاهکل با اشاره به درپیش بودن سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گفت: آمار و اطلاعات بسیار مهم است و موجب ارتقاع کشور، استان و شهرستان می شود. و در این خصوص تمامی دستگاهها نهایت همکاری را با ستاد سرشماری نفوس مسکن بعمل آورند.

فرماندار سیاهکل همچنین با اشاره ببه افزایش بیش از ۵۰ درصدی برداشت چای در سیاهکل گفت : دولت بدهکاری خود به سازمان چای را پرداخت کرده، اما سازمان چای باید بدهی کارخانجات را نیز پرداخت کند که کشاورزی موجب افزایش اشتغال در سیاهکل می شود.