مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت:پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان گیل لاهیجان که بخاطر کمبود اعتبار پیشرفت فیزیکی نداشته و قرار است روی این پروژه مهندسی ارزش صوت گیرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، محفوظی معاون وزیر راه وشهرسازی در سفر خود به گیلان از تقاطع غیر همسطح کمربندی لاهیجان، تعریض محور لاهیجان به سیاهکل و جاده شلمان به املش بازدید کرد.

مدیرکل راه وشهرسازی گیلان در این بازدید با اشاره به پروژه های در دست اجرای شرق گیلان گفت:کنار گذر شلمان به املش یکی از این پروژه است  که2.5 کیلومتران در حال اجراست و50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان گیل لاهیجان که بخاطر کمبود اعتبار پیشرفت فیزیکی نداشته و قرار است روی این پروژه مهندسی ارزش صوت گیرد.

خاوری با بیان اینکه اعتبار کافی برای اجرایی‌شدن پروژه‌ها اختصاص نیافته خاطرنشان کرد: در صورت تامین به موقع اعتبار روند اجرایی شدن پروژه ها تسریع می شود.

وی از رفع نقاط پرتصادف در محور سیاهکل به لاهیجان خبر داد وگفت : عملیات اجرای ایمنی این محور درحال انجام است.

در آستانه نیز چهار خطه محور استانه به کیاشهر انجام شده وپل کابلی این شهر نیز با پیشرفت فیزیکی 50 در صد در حال انجام است که قرار است اعتبار آن از محل اسناد خزانه تامین شود.

چهار خطه باز کیا گوراب به سیاهکل به طول1200 متر از دیگر پروژه‌هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

خاوری‌توزیع ترافیک‌وتسهیل وتسریع در ترافیک عبوری، ایجاد ارتباط مستقیم سیاهکل به رشت و لاهیجان به سیاهکل ،حذف دوربرگردان‌های همسطح پرحادثه، افزایش ایمنی حرکات ترافیکی، کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت را از مهمترین مزیت‌های احداث این تقاطع برشمرد.

وی با اشاره به وجودمناطق سیاحتی وگردشگری در گیلان خاطر نشان کرد: شرایط آب وهوایی گیلان و دارابودن جاذبه‌های بکر طبیعی باعث افزایش گردشگر می‌شود که این امر لزوم داشتن راه‌های ارتباطی مناسب را دوچندان می کند.

مدیرکل راه وشهرسازی گیلان تکمیل وتعریض جاده شلمان به املش را یکی دیگر از مهمترین پروژه های شرق گیلان عنوان کرد وگفت: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در حال انجام است.