عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه از سال ۹۲، رصدخانه کوشیار گیلانی با بیش از ۹۱ درصد پیشرفت تا امروز معطل‌مانده گفت: هیچ‌کس هم در این باره پاسخی ندارد.

به گزارش ندای گیلان،چه شورای پنجم شهررشت ، تعدادی نماد فرهنگی در این شهر نصب کرده ، اما نتوانسته ایم نماد فرهنگی بارز و یا فعالیت‌ علمی‌ شاخصی را به سرانجام برسانیم.
این عضو شورای شهر رشت به ناتمام ماندن پروژه هایی چون رصدخانه کوشیار گیلانی ، تبدیل عمارت حاج میرزا خلیل ِرفیع نخستین شهردار رشت به عنوان خانه مشروطه، تعیین تکلیف نشدن وضعیت آرامگاه دکتر حشمت رشت و انتقال ساختمان شهرداری منطقه ۲به جواراین ارامگاه و هم چنین رفع مشکلات آرامگاه شهدای گمنام در بوستان ملت و مسکن مهر رشت را از کارهای ناتمام فرهنگی در شهر رشت برشمرد .
محمدحسن عاقل منش با اشاره به اینکه از سال ۹۲، رصدخانه کوشیار گیلانی با بیش از ۹۱ درصد پیشرفت تا امروز معطل‌مانده گفت: هیچ‌کس هم در این باره پاسخی ندارد.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه یکی از مصوبه شورا، تبدیل عمارت حاج میرزا خلیل رفیع به عنوان ساختمان مشروطه بوده، گفت: این مصوبه تنها در حرف باقی مانده و هیچ کار عملی دراین باره نشده است.
وی با اشاره به وضعیت آرامگاه دکترحشمت هم گفت: پیمانکار این پروژه مطالباتی دارد که باید شهرداری منطقه آن را بپردازد و از طرف دیگر هم شهرداری باید برای محوطه‌ سازی اعتبار در نظر بگیرد.
محمدحسن عاقل منش با اشاره به انتقال ساختمان شهرداری منطقه ۲ به مجاورت آرامگاه دکتر حشمت، افزود: می‌توان این ساختمان را دراختیار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قرار داد تا فضای فرهنگی خوبی بوجود بیاید .
وی به وضعیت آرامگاه شهدای گمنام در بوستان ملت و مسکن مهر رشت هم اشاره کرد و گفت: لازم است مشکلات حقوقی پیمانکار آرامگاه شهدای گمنام در بوستان ملت با شهرداری رشت هرچه سریعتر رفع شود و باتوجه به مشکلات مالی شهرداری رشت درخصوص احداث آرامگاه شهدای گمنام درمسکن مهر هم سایر نهادها و سازمان‌های متولی، همکاری کنند.
محمد حسن عاقل منش با اشاره به اینکه بدلیل مشکلات ناشی از بیماری کرونا، شورای شهررشت درپایان سال۹۸، فقط توانسته بود کلیات بودجه شهرداری را مصوب کند، گفت: با همت اعضای شورای شهر رشت و با بررسی های دقیق، تا پایان فروردین، بودجه شهرداری برای اجرای پروژه های یاد شده تعیین و مقررشد، بیش از ۵۰ میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات پروژه های عمرانی، برای اجرای این طرحها اختصاص یابد.
وی افزود: اگر شهردار رشت نتواند در یک سال آینده این موضوعات را ساماندهی و مشکلات را رفع کند، شورای پنجم بدون هیچ کارموفقی، تحویل آیندگان و نمایندگان منتخب بعدی می شود.