معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه یک درصد از درآمد کشور در بودجه 1400 به گیلان اختصاص پیدا می کند و در بین ۳۱ استان کشور به لحاظ درآمدی نیز رتبه ۱۶را خواهیم داشت، گفت:دولت یک بودجه انبساطی برای سال ۱۴۰۰ طراحی کرده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،شراره کاووسی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در نشست با مجمع نمایندگان استان ضمن ارایه توضیحاتی پیرامون مقایسه قانون بودجه ۱۳۹۹ و لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، اظهار داشت: منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که به نسبت سال جاری ۴۷ درصد افزایش برآورد شده است.

وی ادامه داد: درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ به نسبت قانون ۱۳۹۹ بیش از دو برابر و درآمد حاصل از واگذاری های مالی بیش از ۵/۱ برابر افزایش پیش بینی شده است.

کاوسی اضافه کرد: نرخ تسعیر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و تعداد بشکه های نفتی پیش بینی شده برای فروش حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شده که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریم ها است. در سال ۱۳۹۹ فروش نفت به طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. بنابراین دولت یک بودجه انبساطی برای سال ۱۴۰۰ طراحی کرده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ پیش بینی تامین مالی دولت از محل فروش اوراق دولتی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، فروش شرکت های دولتی ۹۵ هزار میلیارد تومان و صندوق توسعه ملی ۵/۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: در لایحه سال ۱۴۰۰، هزینه های جاری دولت ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد ۴۶ درصدی دارد و هزینه های جاری بیش از ۷۵ درصد از کل مصارف عمومی دولت را تشکیل می دهد. در جزئیات هزینه های جاری رقم یارانه ها ۷/۴ هزار میلیارد تومان و کمک های بلاعوض ۷/۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.در بودجه۱۴۰۰، بازپرداخت بدهی و دیون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت که به نسبت بودجه سال جاری رشد بیش از دو برابری داشته است. این افزایش بیش از ۱۱۳ درصدی در تملک دارایی های مالی به دلیل تسویه بدهی های دولت برای فروش اوراق دولتی در سال جاری است.

کاوسی در ادامه در خصوص تصویر کلان منابع و مصارف استان گیلان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفت: یک درصد از درآمد کشور به گیلان اختصاص پیدا می کند. در بین ۳۱ استان کشور به لحاظ درآمدی نیز رتبه ۱۶را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: نسبت هزینه های جاری استان (۸۵۳ میلیارد تومان) به درآمدهای استان (۲۲۶۲ میلیارد تومان) ۳۸ درصد است که از متوسط ۱۰ درصد کشور بالاتر است و در بین استان های کشور رتبه ۱۵ را دارا خواهیم بود.نسبت هزینه های تملکی (استانی) (۲۷۱ میلیارد تومان) به درآمدهای استان (۲۲۶۲ میلیارد تومان) ۱۲ درصد که از متوسط ۳٫۵ درصد کشور بالاتر است و در بین استان های کشور رتبه ۱۳ را خواهیم داشت.و نسبت هزینه های جاری و تملکی (۱۱۲۴ میلیارد تومان) به درآمدهای استان (۲۲۶۲ میلیارد تومان) ۷/۴۹ درصد که از متوسط کشور بالاتر برآورد شده و در بین استان های کشور رتبه ۱۵ را دارا است.

به گفته وی با توجه به اینکه ۳۸ درصد درآمدهای ما به هزینه های جاری اختصاص می یابد رتبه ۱۵ را در بین استان ها داریم و این نشان می دهد ما از متوسط کشوری سهم بیشتری از درآمدمان را به هزینه های جاری اختصاص می دهیم.