نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت اظهار داشت: شورای پنجم بارها به دنبال راهکاری بود تا کمتر به کارگران شرکتی اجحاف شود.

به گزارش ندای گیلان،در جلسه شورای شهر رشت، فرهام زاهد خواستار ارائه راهکار قانونی از سوی سازمان بازرسی برای تبدیل وضعیت کارگران شرکتی شهرداری شد.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در بخشی از جلسه که پیرامون بررسی و تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال جاری بود، اظهار داشت: شورای پنجم بارها به دنبال راهکاری بود تا کمتر به کارگران شرکتی اجحاف شود.
عضو شورا توضیح داد: ایجاد شرکتی در قالب سهام داری شهرداری، مدل ارائه شده شورا بود و سال گذشته به اتفاق آقای جذب به دیدار مدیر کل بازرسی استان گیلان هم رفتیم.
زاهد افزود: نگرانی بازرسی از این باب است که اگر مدیران شهرداری سهام دار این شرکت شوند، تخلفاتی صورت گیرد. در حالی که اکنون هم تخلفاتی در حقوق کارگران می شود.
وی از سازمان بازرسی خواست تا یک راهکار قانونی در این راستا ارائه دهد و تاکید کرد: هدف شورا توازن در پرداخت حقوق کارگران است تا شرکتها کمتر اجحاف نمایند.