خلیل بهروزی فر با پیروی مقتدرانه به عنوان اولین نماینده گیلان راهی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش ندای گیلان از فومن، طبق جمع بندی آرای شمارش شده تا این ساعت ۱ بامداد امروز ۳ اسفند ۹۸ خلیل بهروزی فر توانسته با اختلاف بسیار زیاد ناصر عاشوری نماینده اسبق وادوار این حوزه را پست سر گذاشته و برای اولین بار راهی مجلس شود.

 

۷:۰۰ : نتیجه نهایی

۱- خلیل بهروزی فر ۴۷۸۵۱

۲- ناصر عاشوری ۲۷۹۷۳

۳- عباس رجب پور ۲۰۸۳

۴- جواد زبردست ۱۸۲۹

۵- رسول پاکزاد ۴۸۶

۶- رسول جماعتی ۴۷۷

۷- محمدعلی محبعلی زاده ۲۴۶

 

 

ساعت ۳:۰۵

 

خلیل بهروزی فر ۳۳۱۲۶ رای
ناصر عاشوری ۱۸۹۷۶ رای

 

آمار نهایی بخش #سردارجنگل

بهروزی فر ۵۵١۵

عاشوری ٣٣٩۵

 

آمار جمع بندی آرای شهرستان #شفت

بهروزی فر ۱۸۳۲۳

عاشوری ۱۰۶۲۵

 

 

ساعت ۲:۳۶

خلیل بهروزی‌فر ۲۴۱۰۸
ناصر عاشوری ۱۲۸۲۶

 

۱:۰۰ آرای شمارش شده تا کنون بالغ بر ۲۳ هزار رای بهروزی فر

بالغ بر ۱۱ هزار رای ناصر عاشوری