جنگل سراوان یکی از زیستگاههای خرس های شهرستان رشت است و چون خرس ها همه چیز خوارند حتی از زباله های جنگل سراوان نیز تغذیه می کنند

به گزارش ندای گیلان از رشت،رییس اداره محیط زیست شهرستان رشت گفت: تغذیه خرس های شهرستان رشت از زباله های جنگل سراوان تهدیدی جدی برای زندگی این گونه های ارزشمند جانوری است.

اصغرخودکار در گفت وگویی، با بیان اینکه جمعیت خرس ها در جنگل های رشت مطلوب است،گفت:با توجه به پیگری ها و حفاظت هایی که انجام می شود جمعیت این گونه های جانوری ارزشمند اصلا رو به کاهش نیست.

وی اضافه کرد: جنگل سراوان یکی از زیستگاههای خرس های شهرستان رشت است و چون خرس ها همه چیز خوارند حتی از زباله های جنگل سراوان نیز تغذیه می کنند.

خودکار با اشاره به اینکه وجود زیاله های بیمارستانی و شیمیایی زندگی خرس های شهرستان رشت را تهدید می کند،خاطر نشان کرد: دیگر گونه های جانوری نظیر شغال ها که از این زاباله ها تغذیه می کنند نیز در معرض خطر هستند.

رییس اداره محیط زیست شهر ستان رشت تصریح کرد: برخی از بیمارستانهای دولتی گیلان سیستم تصفیه فاضلاب ندارند و شیرابه های زباله های بیمارستانی خطری جدی برای منابع آبی رشت است.

وی ادامه داد:یکی دیگر از چالش های زیست محیطی گیلان فاضلاب های شهرصنعتی رشت که به رودخانه های گوهر رود و زرجوب می ریزد ،این رگ های حیاتی استان را رنج می دهد.

مهندس خودکار تصریح کرد:اخیرا اقدامات خوبی از سوی صاحبان واحدهای صنعتی برای ساخت تصفیه خانه ها انجام شده است و امیدمی رود که امسال شاهد افزایش انجام چنین اقداماتی باشیم.

وی افزود: هنگام بارندگی میزان شیرابه زباله های سراوان افزایش می یابد و این روزها با توجه به بارندگی هایی که داریم میزان ورود حجم الودگی ها از سراوان به رودخانه ها افزایش یافته است.