درحالی که شهرداری نیز از کمبود امکانات و اعتبارات رنج می برد جریانی در پی احداث نمایندگی خانه سینما در شهر رشت برای رسیدن به منافع مادی خود است، و تلاش می کند شورای شهر رشت را متقاعد به ارائه مکانی برای ایجاد این مرکز در رشت کند.

رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به ارزش والای هنرمندان اظهار داشت: تاثیر به سزایی که هنرمندان به توسط هنر خود بر جامعه می گذارند ستودنی است. اعتقاد دارم هنرمندان و ورزشکاران از مظلوم ترین اقشار جامعه هستند. شورای شهر تمام تلاش خود را برای کمک به عتلای هنر خواهد نمود.
اسماعیل حاجی پور در خصوص در اختیار قراردادن مکانی جهت ایجاد نمایندگی خانه سینما در شهر رشت خواستار ارایه لایحه آن به شورا شد و بیان نمود: حتی اگر این لایحه در شورا رای نیاورد خود به همراه دوستداران هنر گیلان مکانی را به همین جهت تهیه و در اختیار خانه سینما قرار خواهد داد.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در جامعه بیان نمود: در شرابطی قرار داریم که برخی از کارگران در شهرداری چند ماه حقوق نگرفتند و این تبدیل به یکی از دغدغه های مهم اعضای شورا شده است.
رضارسولی عضو شورای شهر رشت با اشاره به اهمیت و تاثیر هنرمندان بر روی اجتماع تصریح نمود: یکی از مهمترین اتفاقات تاثیر کار حرفه ای بر روی اجتماع است و این کار حرفه ای همان چیزی است که در بخش اجتماعی تاثیر به سزایی دارد.
وی هنرمندان رشتی را گوهرهای شهر رشت دانست و افزود: شهر رشت شهر اولین هاست و در فرهنگ نیز شهر رشت شهر اولین ها می باشد و در همین راستا ایجاد اولین نمایندگی خانه سینما در شهر رشت بسیار ارزشمند می باشد.