جسد دختر جوانی در سطل زباله پیدا شد و ماموران با تعجب متوجه حساب های میلیاردی وی شدند در حالی که او از راه تن فروشی درامد خود را کسب می کرد اما...

به گزارش ندای گیلان،دختری که در میان دست های مهربان مادر چشم گشوده و زیبایی دنیا را به تماشا نشسته بود، با دست های ناپاک انسانهایی هرزه به قتل رسید و جسمی که روزی آغوش پدر گهواره ی آرامشش بود در سطل زباله کشف شد.

افسر پرونده کیف وسایلش را روی زمین خالی کرد تا وسایلی که نیاز به نگه داری آنها در اداره نیست تحویل خانواده اش دهد . دفترچه های حساب های بانکی مقتوله با مبلغ قابل توجه ای پس انداز شخصی و گردش حساب هفتصد، هشتصد هزارتومان در روز …. باورش کمی سخت است، اینکه دختر 27 ساله ای مالک چهار خانه باشد و میلیون ها تومان وجه نقد.

پدر و مادرش زمانی که مقابل افسر نگهبان می نشینند در جریان سرنوشت تلخ دخترشان قرار می گیرند. مادر چادر سیاهش را روی صورتش می کشد و چهره پدر از خجالت سرخ می شود.

چند سالی بود که از خانه فراری شده و خبری از او نداشتند تا اینکه امروز فهمیدند منجلابی که مقتول با فرار از خانه در آن گرفتار شده بود او را کاملا در خود بلعیده و به کام مرگ فرستاده است. دختری که با روحی پاک به دنیا آمده و در آغوش پدر و مادری مهربان رشد یافته بود. خواست تا زندگی دیگری را تجربه کند و شاید نخستین بار برای رفع گرسنگی یا یافتن سرپناه تن به روسپیگری داد.

ولی تکرار چند ساله این اشتباه راهی بود که او برای ادامه مسیر زندگی خود برگزید و در نهایت هم تعدادی از مشتریانش برای به دست آوردن پس انداز چند ساله اش او را به قتل رساندند .

دختری که در میان دست های مهربان مادر چشم گشوده و زیبایی دنیا را به تماشا نشسته بود، با دست های ناپاک انسانهایی هرزه به قتل رسید و جسمی که روزی آغوش پدر گهواره ی آرامشش بود در سطل زباله کشف شد .