رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت از آغاز زمان تکمیل اظهارنامه های مالیاتی تاکسیداران خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،آرش امیرلو با اشاره به آغاز زمان تکمیل اظهارنامه های مالیاتی تاکسیداران اظهار داشت: با تفاهم نامه ای که با اداره پست منعقد شده است رانندگان تاکسی می توانند از ساعت 8 صبح تا 14 در پیشخوان خدمات الکترونیک سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت حضور یافته و از خدمات نیم بهای پستی برای تکمیل و ارسال اظهارنامه های مالیاتی خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه رانندگان تاکسی با تکمیل اظهارنامه های مالیاتی از پرداخت مالیات معاف می شوند افزود: تاکسیداران باید تا پایان مهلت قانونی این اظهار نامه ها را تکمیل کنند تا مشمول جریمه نشوند.

وی در پایان با اشاره به آخرین مهلت تکمیل اظهارنامه های مالیاتی گفت: تاکسیداران تا آخرین روز تیر فرصت دارند تا اظهارنامه های مالیاتی را تکمیل کنند.