مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: صاحب یک فروشگاه پوشاک در رشت به پرداخت بیش از 19 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: گشت های سیار این اداره کل به همراه بازرسان صنعت ، معدن و تجارت با بازرسی از یک واحد صنفی در رشت و مشاهده گرانفروشی پوشاک ، برای صاحب این واحد پرونده تخلف تشکیل داده و به تعزیرات گیلان گزارش کردند.

مرتضی امینی با اشاره به احضار متهم به یکی از شعب تعزیرات و تفهیم اتهام به وی ، افزود : مسئول شعبه تخلف صاحب فروشگاه پوشاک را وارد دانسته و او را به پرداخت 19 میلیارد و 137 میلیون و 596 هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم کرد.