اوقات شرعی رمضان المبارک 1443 قمری (فروردین و اردیبهشت 1401 خورشیدی) به افق رشت منتشر شد.

به گزارش ندای گیلان،اوقات شرعی رمضان سال  ۱۴۰۱ به افق رشت در ادامه امده است:

 

دانلود

 

 

 

 

اوقات شرعی رمضان المبارک ۱۴۴۲ قمری (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی) به افق رشت در ادامه آمده است.

روز تاریخ اذان صبح طلوع خورشید اذان ظهر غروب خورشید اذان مغرب نیمه شب شرعی
چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۰۷ : ۱۸ ۰۶ : ۳۹ : ۰۷ ۱۳ : ۱۲ : ۰۱ ۱۹ : ۴۵ : ۳۲ ۲۰ : ۰۳ : ۳۱ ۰۰ : ۲۵ : ۳۵
پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۰۵ : ۳۸ ۰۶ : ۳۷ : ۴۴ ۱۳ : ۱۱ : ۴۶ ۱۹ : ۴۶ : ۲۶ ۲۰ : ۰۴ : ۲۷ ۰۰ : ۲۵ : ۱۱
جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۰۳ : ۵۷ ۰۶ : ۳۶ : ۲۱ ۱۳ : ۱۱ : ۳۲ ۱۹ : ۴۷ : ۲۰ ۲۰ : ۰۵ : ۲۳ ۰۰ : ۲۴ : ۴۸
شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۰۲ : ۱۷ ۰۶ : ۳۴ : ۵۹ ۱۳ : ۱۱ : ۱۸ ۱۹ : ۴۸ : ۱۴ ۲۰ : ۰۶ : ۱۹ ۰۰ : ۲۴ : ۲۶
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۰۰ : ۳۸ ۰۶ : ۳۳ : ۳۸ ۱۳ : ۱۱ : ۰۴ ۱۹ : ۴۹ : ۰۷ ۲۰ : ۰۷ : ۱۵ ۰۰ : ۲۴ : ۰۲
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴ : ۵۸ : ۵۸ ۰۶ : ۳۲ : ۱۸ ۱۳ : ۱۰ : ۵۱ ۱۹ : ۵۰ : ۰۱ ۲۰ : ۰۸ : ۱۲ ۰۰ : ۲۳ : ۴۰
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴ : ۵۷ : ۱۹ ۰۶ : ۳۰ : ۵۸ ۱۳ : ۱۰ : ۳۸ ۱۹ : ۵۰ : ۵۵ ۲۰ : ۰۹ : ۰۸ ۰۰ : ۲۳ : ۱۷
چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۵۵ : ۴۰ ۰۶ : ۲۹ : ۳۹ ۱۳ : ۱۰ : ۲۶ ۱۹ : ۵۱ : ۴۹ ۲۰ : ۱۰ : ۰۵ ۰۰ : ۲۲ : ۵۵
پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۵۴ : ۰۲ ۰۶ : ۲۸ : ۲۱ ۱۳ : ۱۰ : ۱۴ ۱۹ : ۵۲ : ۴۳ ۲۰ : ۱۱ : ۰۱ ۰۰ : ۲۲ : ۳۴
جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۵۲ : ۲۵ ۰۶ : ۲۷ : ۰۴ ۱۳ : ۱۰ : ۰۲ ۱۹ : ۵۳ : ۳۷ ۲۰ : ۱۱ : ۵۸ ۰۰ : ۲۲ : ۱۲
شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۵۰ : ۴۷ ۰۶ : ۲۵ : ۴۷ ۱۳ : ۰۹ : ۵۱ ۱۹ : ۵۴ : ۳۲ ۲۰ : ۱۲ : ۵۵ ۰۰ : ۲۱ : ۵۱
یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۴۹ : ۱۱ ۰۶ : ۲۴ : ۳۲ ۱۳ : ۰۹ : ۴۱ ۱۹ : ۵۵ : ۲۶ ۲۰ : ۱۳ : ۵۲ ۰۰ : ۲۱ : ۳۰
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۴۷ : ۳۵ ۰۶ : ۲۳ : ۱۷ ۱۳ : ۰۹ : ۳۰ ۱۹ : ۵۶ : ۲۰ ۲۰ : ۱۴ : ۴۸ ۰۰ : ۲۱ : ۰۹
سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۴۵ : ۵۹ ۰۶ : ۲۲ : ۰۴ ۱۳ : ۰۹ : ۲۱ ۱۹ : ۵۷ : ۱۴ ۲۰ : ۱۵ : ۴۵ ۰۰ : ۲۰ : ۴۹
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۴۴ : ۲۵ ۰۶ : ۲۰ : ۵۱ ۱۳ : ۰۹ : ۱۲ ۱۹ : ۵۸ : ۰۸ ۲۰ : ۱۶ : ۴۲ ۰۰ : ۲۰ : ۲۹
پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۴۲ : ۵۱ ۰۶ : ۱۹ : ۴۰ ۱۳ : ۰۹ : ۰۳ ۱۹ : ۵۹ : ۰۲ ۲۰ : ۱۷ : ۳۹ ۰۰ : ۲۰ : ۰۹
جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۴۱ : ۱۷ ۰۶ : ۱۸ : ۲۹ ۱۳ : ۰۸ : ۵۵ ۱۹ : ۵۹ : ۵۶ ۲۰ : ۱۸ : ۳۶ ۰۰ : ۱۹ : ۵۰
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۳۹ : ۴۵ ۰۶ : ۱۷ : ۲۰ ۱۳ : ۰۸ : ۴۸ ۲۰ : ۰۰ : ۵۰ ۲۰ : ۱۹ : ۳۳ ۰۰ : ۱۹ : ۳۱
یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۳۸ : ۱۳ ۰۶ : ۱۶ : ۱۲ ۱۳ : ۰۸ : ۴۱ ۲۰ : ۰۱ : ۴۴ ۲۰ : ۲۰ : ۳۰ ۰۰ : ۱۹ : ۱۳
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۳۶ : ۴۳ ۰۶ : ۱۵ : ۰۵ ۱۳ : ۰۸ : ۳۴ ۲۰ : ۰۲ : ۳۸ ۲۰ : ۲۱ : ۲۷ ۰۰ : ۱۸ : ۵۵
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۳۵ : ۱۳ ۰۶ : ۱۳ : ۵۹ ۱۳ : ۰۸ : ۲۸ ۲۰ : ۰۳ : ۳۱ ۲۰ : ۲۲ : ۲۴ ۰۰ : ۱۸ : ۳۷
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۳۳ : ۴۴ ۰۶ : ۱۲ : ۵۴ ۱۳ : ۰۸ : ۲۳ ۲۰ : ۰۴ : ۲۵ ۲۰ : ۲۳ : ۲۱ ۰۰ : ۱۸ : ۲۰
پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۳۲ : ۱۶ ۰۶ : ۱۱ : ۵۱ ۱۳ : ۰۸ : ۱۸ ۲۰ : ۰۵ : ۱۹ ۲۰ : ۲۴ : ۱۷ ۰۰ : ۱۸ : ۰۴
جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۳۰ : ۵۰ ۰۶ : ۱۰ : ۴۹ ۱۳ : ۰۸ : ۱۴ ۲۰ : ۰۶ : ۱۲ ۲۰ : ۲۵ : ۱۴ ۰۰ : ۱۷ : ۴۸
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۲۹ : ۲۴ ۰۶ : ۰۹ : ۴۸ ۱۳ : ۰۸ : ۱۰ ۲۰ : ۰۷ : ۰۵ ۲۰ : ۲۶ : ۱۰ ۰۰ : ۱۷ : ۳۲
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۲۸ : ۰۰ ۰۶ : ۰۸ : ۴۸ ۱۳ : ۰۸ : ۰۷ ۲۰ : ۰۷ : ۵۸ ۲۰ : ۲۷ : ۰۶ ۰۰ : ۱۷ : ۱۷
دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۲۶ : ۳۷ ۰۶ : ۰۷ : ۵۰ ۱۳ : ۰۸ : ۰۴ ۲۰ : ۰۸ : ۵۱ ۲۰ : ۲۸ : ۰۲ ۰۰ : ۱۷ : ۰۳
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۲۵ : ۱۵ ۰۶ : ۰۶ : ۵۳ ۱۳ : ۰۸ : ۰۲ ۲۰ : ۰۹ : ۴۳ ۲۰ : ۲۸ : ۵۸ ۰۰ : ۱۶ : ۴۸
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۴ : ۲۳ : ۵۴ ۰۶ : ۰۵ : ۵۸ ۱۳ : ۰۸ : ۰۱ ۲۰ : ۱۰ : ۳۶ ۲۰ : ۲۹ : ۵۳ ۰۰ : ۱۶ : ۳۵