معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: نرخ تورم کل کشور و استان گیلان در اسفند‏ماه به ترتیب 36/4 و 35 درصد می‌باشد و استان گیلان در این ماه، در بین 31 استان، دارای رتبه بیست و چهارم نرخ تورم کشور است.

به گزارش ندای گیلان،معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان این خبر افزود: نرخ تورم کل کشور و استان گیلان در اسفند‏ماه به ترتیب ۳۶/۴ و ۳۵ درصد می‌باشد و استان گیلان در این ماه، در بین ۳۱ استان، دارای رتبه بیست و چهارم نرخ تورم کشور است.

طیفوری خاطرنشان کرد: استان مرکزی با نرخ  ۳۳/۳ درصد دارای پایین‌ترین نرخ تورم و استان کرمانشاه با نرخ تورم ۴۰/۱ درصد دارای بالاترین نرخ تورم در کشور است.  همچنین ۴ استان مجاور استان گیلان، یعنی استان‌های زنجان، قزوین، اردبیل و مازندران به‌ترتیب دارای رتبه‌های چهاردهم، هجدهم، بیست و دوم و سی‌ام و استان ساحلی گلستان دارای رتبه دهم بالاترین نرخ تورم کشور هستند.

وی اضافه کرد: نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کشور برابر ۳۹ درصد و گیلان برابر ۳۱/۸ درصد و نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی ‌و خدمات کشور و گیلان به ترتیب ۳۵/۲ و ۳۶/۴ درصد بوده است.

طیفوری همچنین مقدار تغییرات تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند‏ماه سال جاری را در کشور و استان به ­ترتیب برابر ۴۸/۷ و ۴۷/۱ درصد اعلام نمود. وی اظهار داشت که بررسی تغییرات شاخص قیمت اسفند‏ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد که مقدار تغییرات تورم ماهانه در کشور  برابر ۱/۸ درصد و در استان برابر ۰/۸ درصد است.

وی اضافه کرد: نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کشور برابر ۳۹ درصد و گیلان برابر ۳۱/۸ درصد و نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی ‌و خدمات کشور و گیلان به ترتیب ۳۵/۲ و ۳۶/۴ درصد بوده است.

طیفوری همچنین مقدار تغییرات تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند‏ماه سال جاری را در کشور و استان به ­ترتیب برابر ۴۸/۷ و ۴۷/۱ درصد اعلام نمود. وی اظهار داشت که بررسی تغییرات شاخص قیمت اسفند‏ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد که مقدار تغییرات تورم ماهانه در کشور  برابر ۱/۸ درصد و در استان برابر ۰/۸ درصد است.