در نشست خبری اصحاب رسانه گیلان با رییس بسیج رسانه کشور دکتر عباس محمدیان از نوشین میربلوک خبرنگار پایگاه خبری ندای گیلان در خصوص سلسله گزارشات بانوان موفق گیلانی تجلیل و تقدیر شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،در نشست خبری اصحاب رسانه گیلان با رییس بسیج رسانه کشور دکتر عباس محمدیان از نوشین میربلوک خبرنگار پایگاه خبری ندای گیلان در خصوص سلسله گزارشات بانوان موفق گیلانی تجلیل و تقدیر شد.

گفتنی است۶۱ گزارش از بانوان موفق گیلانی در حوزه های مختلف اجتماعی ،ورزشی،کارافرینی ،سیاسی و ورزشی تاامروز در سایت پایگاه خبری ندای گیلان منتشر شده است.

در قسمتی ازاین متن آمده است :

به پاس قدر دانی ازشما بانوی فرهیخته و وظیفه شناس که با الهام از تخصص و تعهد وکاربرد مهارت های لازم کاری ،توانمندی های بانوان موفق گیلانی را ثبت کرده و به نحو احسنت درراستای هویت بخشی بانوان و ارتقا روحیه خودباوری اهتمام ویژه ورزید،باارزوی موفقیت برای شما بانوی موفق .