نماینده بندرانزلی گفت:باورهای شخصی را کنار بگذاریم و اگر نگذاریم نمی توانیم کار تیمی کنیم، بزرگترین مشکل ما در کشور  و حتی در مجلس فعلی این است که احزاب سیاسی هم گرایی ندارند،  بین اختلاف نظر و تضارب ارا تفاوت قائل شویم.

به گزارش ندای گیلن،احمد دنیا  مالی نماینده مردم  بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه کارگروه های فرهنگ وهنر و اموزش و پژوهش گفت:  تفکیک حوزه ها مورد اهمیت است بنابراین  باید جلسات و برنامه های بیشتر در قالب کمیته های داخلی انجام دهید واین در حالی که بندر انزلی قابلیت برندینگ در سطح بین المللی و جهانی را دارد بنابراین ما باید در کنار  هم کار گروهی از همدیگر یاد بگیریم.

 نماینده  مردم انزلی  در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به کار در کمیته ها با دید‌ کارگاه و ورکشاپ  می بایست  فکر کنیم و خلا کار گروهی را تمرین کنیم  و این در حالی که  هدف از ایجاد این کارگروه ها این است که بچه های با استعداد شهر را پرورش دهیم و مدیر برای آینده تربیت کنیم ، یک واگرایی را تبدیل به همگرایی کنیم،کارگروه فرهنگ‌ باید از خودش شروع کند و کار در این کارگروه سختر است.

 وی ادامه داد: باورهای شخصی را کنار بگذاریم و اگر نگذاریم نمی توانیم کار تیمی کنیم، بزرگترین مشکل ما در کشور  و حتی در مجلس فعلی این است که احزاب سیاسی هم گرایی ندارند،  بین اختلاف نظر و تضارب ارا تفاوت قائل شویم.

 دنیا مالی افزود:هر چه جامعه ما به سمت فرهیختگی برود ما نیز می توانیم موفق تر شویم ،رشد یک شهرستان فقط بحث اقتصادی نیست بلکه فرهنگ موثر ترین اقدام است.

 عضوکمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه انزلی خاصیت برندینگ دارد یادآورشد: بندر انزلی قابلیت برندینگ در سطح بین المللی و جهانی را دارد.