برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 3 بهمن ماه 98 اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان،برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت به شرح زیر است:

زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مبدا
وضعیت
زمان واقعی
هواپیما
پنج شنبه 08:50 ایران ایر IRA3331 تهران باطل شد ATR-72-200/210
پنج شنبه 09:45 ایران ايرتور IRB904 مشهد طبق برنامه MD82
پنج شنبه 11:50 ایران ایر IRA3451 اصفهان طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه 17:15 ایران ایر IRA3333 تهران طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه 19:00 آسمان IRC844 تهران طبق برنامه 100
پنج شنبه 20:55 ایران ایر IRA3314 تبریز طبق برنامه ATR-72-500
زمان برنامه ای
ایرلاین
شماره پرواز
مقصد
وضعیت
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
پنج شنبه 09:25 ایران ایر IRA3330 تهران باطل شد ATR-72-200/210
پنج شنبه 10:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد طبق برنامه MD82
پنج شنبه 12:25 ایران ایر IRA3450 اصفهان طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه 17:50 ایران ایر IRA3315 تبریز طبق برنامه ATR-72-500
پنج شنبه 19:30 آسمان IRC845 تهران طبق برنامه 100
پنج شنبه 21:30 ایران ایر IRA3332 تهران طبق برنامه ATR-72-500