مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان با اشاره به دست اجرا بودن آبرسانی به یک هزار و ۲۶ روستای استان تصریح کرد: این طرح ۶۵ درصد از جمعیت روستایی استان را در برمی گیرد که تا کنون ۵۰ درصد آن‌ها آبرسانی شده است.

به گزارش ندای گیلان،محبعلی رنج ور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان اظهار داشت: با وجود همه مشکلات و محدودیت‌های اعتباری ناشی از تحریم ها، ۱۱۷ میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی استان از ردیف ملی پیش بینی شد که ۹۳ و نیم میلیارد تومان از این میزان از محل صندوق توسعه ملی بوده است.

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید از سال ۹۴ با تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی به حوزه آب شرب روستایی، شاهد شتاب در آبرسانی به روستا‌های کشور بوده ایم، گفت: در سال گذشته ۳۷ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به بخش آب آشامیدنی روستایی گیلان اختصاص یافت که این رقم در سال ۹۸ دو برابر و نیم شده است.

وی اضافه کرد: همچنین حدود ۳۵ میلیارد تومان نیز از اعتبارات روستایی برای توسعه آبرسانی روستایی در استان در نظر گرفته شد که حدود ۳۵ درصد از آن تاکنون اختصاص یافته است.

رنج ور تصریح کرد: امسال آبرسانی به ۵۱ روستای استان هدف‌گذاری شد که با وجود تمامی مشکلات این برنامه در استان به طور کامل اجرایی گردید.

وی همچنین در ادامه با اشاره به دست اجرا بودن آبرسانی به یک هزار و ۲۶ روستای استان تصریح کرد: این طرح ۶۵ درصد از جمعیت روستایی استان را در برمی گیرد که تا کنون ۵۰ درصد آن‌ها آبرسانی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان شاخص بهره مندی روستا‌های گیلان از نعمت آب شرب را ۷۷.۳ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: پیش بینی شده تا پایان برنامه ششم توسعه این شاخص به ۸۴ درصد افزایش یابد.