فرماندار رشت در بازدید از شرکت دخانیات گیلان، تاکید کرد: در بکارگیری از همه ظرفیت های موجود جهت حمایت از تولید به عنوان مهمترین اولویت، مصمم هستیم.

به گزارش ندای گیلان،علی فتح اللهی در دیدار با سیاوش امینی مدیر شرکت دخانیات گیلان، مسائل و مشکلات پیش روی شرکت دخانیات گیلان را بررسی کرد.

فرماندار رشت در این دیدار با بیان اینکه حمایت جدی از تولید از برنامه ها و اولویت های اصلی فرمانداری است، تاکید کرد: با توجه به اهمیت تولید در رونق اقتصاد و معیشت مردم و رفع معضل بیکاری در جامعه، مصمم هستیم از تمام توان و ظرفیت خویش جهت حمایت از تولیدکنندگان بهره بگیریم.