عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه کمسیون ماده۱۰۰باید عامل بازدارنده باشد نه رافع افزود: امروز این کمیسیون در شهرداری ها رافع است و آنها را به سمت دریافت جریمه از سازندگان راهنمایی می کند.

به گزارش ندای گیلان،مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود مجلس شورای اسلامی در گفتگویی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرها و اذعان مدیران شهرداری به عدم وجود ابزار قانونی مناسب برای برخورد با این موضوع اظهار داشت: در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرها ،شهرداری ها بالاترین ابزار قانونی را جهت تخریب این ساخت و سازها در دست دارد.اما گاهی به دلیل کمبود منابع مالی آنها را به جریمه نقدی سوق می‌دهند.

کمیسیون ماده صد اگر 6 ماه رای درست صادر کند خلاف سازی انجام نمی شود

 وی با اشاره به اینکه  کمسیون ماده ۱۰۰ اگر ۶ماه رای درست صادر کند دیگر ساخت و ساز غیرقانونی انجام نمی‌شود گفت: اینکه شهرداری بگوید ابزار حقوقی لازم جهت رای به تخریب نداریم را بنده قبول ندارم .

بالاترین ابزارهای قانونی دردست شهرداری ها است

عضو فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجلس  با تاکید بر اینکه بالاترین ابزارهای قانونی دردست شهرداری هاست که شامل یک نماینده دادگستری ،یک نماینده شورای شهر ویک نماینده ولی کشور می باشد خاطرنشان کرد:با وجود این ابزار قانونی شهرداری می‌تواند به راحتی در این مورد ورود کند.

کمسیون ماده۱۰۰باید عامل بازدارنده باشد نه رافع

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه کمسیون ماده۱۰۰باید عامل بازدارنده باشد نه رافع افزود: امروز این کمیسیون در شهرداری ها رافع است و  آنها را  به سمت دریافت جریمه از سازندگان راهنمایی کرده و به تخریب ساخت و سازهای سوق نمی دهد.

به دلیل کمبود منابع خلاف سازها به پرداخت جریمه سوق داده می شوند

نماینده مردم لنگرود  خاطرنشان کرد: سازنده وقتی می سنجد  با پرداخت مبلغ جریمه می‌تواند ساخت و ساز خود را انجام دهد  به پرداخت جریمه اقدام می کند  و اینگونه ساخت و سازهای غیرقانونی در شهر ها افزایش می یابد لذا لازم است شهرداری ها به جای جریمه باید رای به تخریب چنین ساخت و سازهایی باشد.