به گزارش ندای گیلان از رشت،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان  عصر سه شنبه  به همراه معاونین از مرکز آموزش و پژوهش و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازدید کردند. در ابتدای جلسه  کاوسی مدیر مرکز آموزش و پژوهش و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارشی از عملکرد این مرکز ارائه داد […]

به گزارش ندای گیلان از رشت،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان  عصر سه شنبه  به همراه معاونین از مرکز آموزش و پژوهش و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازدید کردند.

در ابتدای جلسه  کاوسی مدیر مرکز آموزش و پژوهش و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارشی از عملکرد این مرکز ارائه داد و گفت: با تلاش مجموعه همکاران سال گذشته این مرکز توانست در بین پنج مرکز برتر کشور قرار گیرد. در جهت حفظ و تلاش این جایگاه نیازمند تلاش بیشتر است.