عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه نمایندگان مردم رشت در مجلس می توانند در جذب اعتبارات ملی برای رشت بسیار مثمر ثمر باشند تصریح کرد: انتظار داریم برای رفع مشکل سراوان از اعتبارات ملی بهره مند شویم و این دغدغه بالاخره به اتمام برسد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مسعود عباس نژاد در دیدار با محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارتباط و وحدت ایجاد شده ما بین نمایندگان مردم رشت در پارلمان محلی و ملی نوید اتفاقات خوبی برای رشت است اظهار کرد: رشت درگیر ترافیک بسیار سنگین است و با برطرف کردن این مشکل یکی از دغدغه های اصلی شهروندان رشت برطرف می شود.

  مسعود عباس نژاد به ایجاد شهرک صنوف در رشت اشاره کرد و گفت: وجود برخی از شغل ها در درون محیط شهری عوارضی را به همراه دارد که یقینا با هدایت آن ها به شهرک صنوف بسیاری از مشکلات برطرف می شود .
 عضو شورای شهر رشت با تاکید به اینکه در بسیاری از شهرهای دنیا شاهد مدیریت یکپارچه شهری و تحت نظارت شوراها هستیم بیان کرد: عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری موجب بروز موازی کاری های فراوان و حتی تحمیل ضرر و زیان به بیت المال به واسطه دوباره کاری ها می شود و انتظار داریم نمایندگان مردم رشت در مجلس پیگیر تحقق این مهم باشند.
  عباس نژاد با اشاره به اینکه نمایندگان مردم رشت در مجلس می توانند در جذب اعتبارات ملی برای رشت بسیار مثمر ثمر باشند تصریح کرد: انتظار داریم برای رفع مشکل سراوان از اعتبارات ملی بهره مند شویم و این دغدغه بالاخره به اتمام برسد.