در هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر پیر بازار ، اعضای شورای اسلامی سعید هادی زاده به عنوان سرپرست شهرداری پیربازار انتخاب کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر پیربازار ، استیضاح شهردار پیربازار با امضای هر ۵ نفر از اعضای شورا اعلام وصول شد. طی جلسات قبلی شورا شهردار پیربازار بعد از پاسخگویی به سوالات ۱۲ گانه موفق به قانع کردن اعضای شورا نشد و مقرر شد در جلسه فوق العاده عصر امروز ۲اسفند ماه در مورد ادامه همکاری یا برکناری شهردار اتخاذ تصمیم شود.
بر اساس این گزارش در این نشست پس از بحث و بررسی اکثریت اعضا به صورت یک پارچه رای به برکناری شهردار دادند.
گفتنی است؛در پایان این جلسه سعید هادی زاده بعنوان سرپرست شهرداری پیربازار معرفی شد.
هادی زاده ۸ سال سابقه کار در دهیاری و شهرداری پیربازار را در کارنامه خود دارد.