« گیلان اوجا »
  • این ماهنامه که پیشتر با عنوان گیله اؤجا منتشر شده بود، شمارۀ تیر و مرداد ۱۳۹۵ را در یک مجلد همزمان با نوروزبل (جشن سال نوی گیلکی) در ۲۸ صفحه منتشر کرد.