بایگانی‌ها فقرا و نيازمندان | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
معجزه ای برای کمک به فقرا و نیازمندان با استفاده از لوازم آرایشی! 16 سپتامبر 2015

معجزه ای برای کمک به فقرا و نیازمندان با استفاده از لوازم آرایشی!

ا گسترش روز افزون دستگاه های ارتباطی و ایجاد شبکه های اجتماعی و تسهیل در امر اطلاع رسانی بالطبع عده ای از این بستر برای انتشار محتوای شبهه افکنانه استفاده خواهند کرد.شبهاتی که گاه اذهان را به شدت درگیر خود کرده و مخاطب هم بناچار تحت جوی که ایجاد شده برخی مسائل را باور خواهد کرد.