بایگانی‌ها فساد شهرداری تهران | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
ماجرای افشای فساد گسترده شهردار سابق تهران چیست؟ 15 ژانویه 2018

ماجرای افشای فساد گسترده شهردار سابق تهران چیست؟

گزارش دیروز شهردار تهران، نقاط قابل تامل و تاسف بسیاری داشت که اگر درصدی از توجه مسئولان قضایی و بازرسی را به خود ببنید، می تواند روزنه هایی از امید را در مبارزه با فساد و دست درازی به بیت المال زنده کرد