بایگانی‌ها فرودگاه سردارجنگل رشت | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت ۲۹ بهمن ۹۸ 18 فوریه 2020

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت ۲۹ بهمن ۹۸

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 29 بهمن 98 اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت ۲۰ بهمن ۹۸ 09 فوریه 2020

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت ۲۰ بهمن ۹۸

برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سرداجنگل رشت برای امروز 20 بهمن 98 اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 8 بهمن 98 28 ژانویه 2020

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 8 بهمن 98

برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 8 بهمن 98 اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 7 بهمن 98 27 ژانویه 2020

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 7 بهمن 98

برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 7 بهمن 98 اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 30 دی 98 20 ژانویه 2020

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 30 دی 98

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 30 دی 98 اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه رشت 8 دی 98 29 دسامبر 2019

برنامه پروازهای فرودگاه رشت 8 دی 98

برنامه پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 8 دی ماه 1398 اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 30 آذر 98 21 دسامبر 2019

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 30 آذر 98

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 30 آذر 98 اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 28 آذر 98 19 دسامبر 2019

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 28 آذر 98

برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 20 آذر 98 11 دسامبر 2019

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 20 آذر 98

برنامه پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 20 آذر 98 اعلام شد.

برنامه پروزاهای فرودگاه سردارجنگل رشت 14 آذر ماه 98 05 دسامبر 2019

برنامه پروزاهای فرودگاه سردارجنگل رشت 14 آذر ماه 98

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 6 آذر 98 27 نوامبر 2019

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 6 آذر 98

برنامه پروزاهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه رشت 20 آبان 98 11 نوامبر 2019

برنامه پروازهای فرودگاه رشت 20 آبان 98

برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 20 آبان 98 اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه رشت 15 تیرماه 98 06 جولای 2019

برنامه پروازهای فرودگاه رشت 15 تیرماه 98

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 15 تیرماه 98 اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه رشت 6 تیرماه 98 27 ژوئن 2019

برنامه پروازهای فرودگاه رشت 6 تیرماه 98

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 6 تیرماه 98 اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه رشت 5 تیرماه 98 26 ژوئن 2019

برنامه پروازهای فرودگاه رشت 5 تیرماه 98

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 5 تیرماه 98 اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 23 خرداد 98 13 ژوئن 2019

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 23 خرداد 98

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز 23 خرداد 98 اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 11 خرداد 98 01 ژوئن 2019

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 11 خرداد 98

برنامه پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه سردارجنگل رشت اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 5 خرداد 98 26 مه 2019

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 5 خرداد 98

برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 2 خرداد 98 23 مه 2019

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 2 خرداد 98

برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت برای امروز 2 خرداد 98 اعلام شد.

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 20 فروردین 98 09 آوریل 2019

برنامه پروازهای فرودگاه سردارجنگل رشت 20 فروردین 98

برنامه پروازهای ورودی و خروجی داخلی فرودگاه سردارجنگل رشت برای امروز سه شنبه 20 فروردین 98 اعلام شد.

فرودگاه رشت از روند رو به کاهش پرواز خارج شد 07 ژوئن 2015

فرودگاه رشت از روند رو به کاهش پرواز خارج شد

فتاح رضوانی افزود: گردشگری بودن استان موجب شده تا بیشترین تعامل با شرکت های هواپیمایی انجام گیرد؛ بطوریکه در زمان حاضر تعداد پروازها از 44پرواز در هفته به 60 پرواز افزایش یافته است.