بایگانی‌ها سازمان مديريت پسماند | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
احداث کارخانه زباله سوز اصلی ترین برنامه دراز مدت پسماند گیلان 27 آگوست 2015

احداث کارخانه زباله سوز اصلی ترین برنامه دراز مدت پسماند گیلان

حداث کارخانه زباله سوز اصلی ترین برنامه دراز مدت پسماند گیلان/مردم به آمارهای ارائه شده توسط افراد غیرمسئول توجه نکنند/بسیاری از نقاط دفن زباله از روی اجبار انتخاب شده اند/مشکل سراوان نیازمند راه حل های بلند مدت است