بایگانی‌ها دانشگاه گيلان | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
خانه به دوشی انجمن های علمی در دانشگاه گیلان و سوالی از معاونت فرهنگی دانشگاه 27 سپتامبر 2015

خانه به دوشی انجمن های علمی در دانشگاه گیلان و سوالی از معاونت فرهنگی دانشگاه

در پی این بی توجهی ها اعضای انجمن علمی با ابتکاری جالب توجه در “جشنواره حرکت” که هر ساله در دانشگاه گیلان برگزار می شود، اعتراض خود را به گوش مسئولین فرهنگی دانشگاه رسانده اند!

ارتقای کیفیت مهم ترین راهبرد دانشگاه گیلان است 22 سپتامبر 2015

ارتقای کیفیت مهم ترین راهبرد دانشگاه گیلان است

رییس دانشگاه گیلان مهم ترین راهبرد دانشگاه گیلان در سال تحصیلی جدید را ارتقای کیفیت دانست.