بایگانی‌ها حسنی در کمیسیون کشاورزی | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
اقدام قابل ستایش دکترمحمدصادق حسنی ۰۲ تیر ۱۳۹۵

اقدام قابل ستایش دکترمحمدصادق حسنی

دکترمحمدصادق حسنی در گذشته نشان داده اند که فردی توانمند و کارآمد هستند و قطعا در این بخش موفق خواهند شد