بایگانی‌ها حراتم دريا | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
رفع تصرف حرائم دریا به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد 07 مهر 1394

رفع تصرف حرائم دریا به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد

رئیس اداره منابع طبیعی انزلی با تاکید بر برخورد با متصرفان اراضی ملی و سواحل گفت: رفع تصرف حرائم دریا به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد.