بایگانی‌ها حراتم دريا | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
رفع تصرف حرائم دریا به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد ۰۷ مهر ۱۳۹۴

رفع تصرف حرائم دریا به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد

رئیس اداره منابع طبیعی انزلی با تاکید بر برخورد با متصرفان اراضی ملی و سواحل گفت: رفع تصرف حرائم دریا به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد.