بایگانی‌ها استعدادكشور | پایگاه خبری ندای گیلان|اخبار گیلان و ایران
مدیریت سرمایه‌گذاری و استعداد نیاز اصلی کشور است 20 سپتامبر 2015

مدیریت سرمایه‌گذاری و استعداد نیاز اصلی کشور است

دكتراسماعیل ملک اخلاق گفت: توجه به اقتصاد در هر کشوری از مهم‌ترین مسائل است و تا اقتصاد وجود نداشته باشد مدیریت صحیح نیز وجود نخواهد داشت.