مدیرعامل آبفار گیلان می گوید85 روستای گیلان دچار تنش آبی هستند و از زمان بروز تنش آبی در روستاهای استان طی سالجاری، هفت هزار و 904 مترمکعب به روستاییان آبرسانی شده است.

به گزارش ندای گیلان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان در نشست خبری  اظهار داشت: خشکسالی با تنش آبی در 85 روستای استان چهره خود را نشان داد.

محبعلی رنج ور  افزود: از ابتدای امسال تاکنون، 11 هزار و 245 خانوار روستایی در استان به صورت سیار آبرسانی شده اند.
وی با اشاره به مواجه شدن 85 روستای گیلان با تنش آبی طی امسال اظهار داشت: به این روستاها از طریق هشت تانکر سیار، آبرسانی شده است.
به گفته رنج ور، از زمان بروز تنش آبی در روستاهای استان طی سالجاری، هفت هزار و 904 مترمکعب به روستاییان آبرسانی شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشتر مناطق جنوبی گیلان، کوهپایه ای است و آب شرب این مناطق از چشمه سارها تامین می شود؛ بدنبال خشکسالی و گرمای هوا چشمه ها به سرعت خشک می شوند و بطور معمول امکان حفر چاه نیز وجود ندارد.
رنج ور با یادآوری اینکه سال گذشته تعداد روستاهای دارای تنش آبی گیلان افزون بر 95 روستا بود، گفت: هر سال برای مدیریت این وضعیت، از طریق حفر چاه و چشمه سعی در کاهش روستاهای دارای تنش آبی انجام می دهیم و امسال، این تعداد به 85 روستا رسید.
به گفته مدیرعامل آبفار گیلان، دولت تدبیر و امید برای آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی استان طی امسال، سه میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده که در حال مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بتوانیم از این اعتبار بهره بگیریم.
وی از عموم شهروندان بویژه روستاییان خواست مصرف بهینه آب را مورد توجه قرار دهند و از آب شرب برای مصارف کشاورزی استفاده نکنند.

85 روستای گیلان دچار تنش آبی هستند