ارگران کارخانه پوشش بعدازظهر سه شنبه با تجمع در برابر کارخانه پوشش نسبت به عدم وصول مطالبات قانونی خود اعتراض کردند. اعتراضاتی که گویا در پایان با خشونت همراه شد.

ندای گیلانکارگران کارخانه پوشش عصر دیروز در اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه شان در مقابل کارخانه تجمع کردند.

بکارگران با تجمع مقابل کارخانه خواستار پاسخگویی و دریافت مطالبات معوقه شان شدند.

یکی از کارگران تجمع کننده در گفتگو با خبرنگار ما گفت: “مطالبات کارگران چندین ماه است که پرداخت نشده است.”

این کارگر با بیان اینکه با راه اندازی مجدد کارخانه مطالبات همچنان به تعویق افتاده است، تصریح کرد: “بسیاری از کارگران حتی از خرید نان شب عاجز مانده اند.”

وی ادامه داد: “کارگران با دریافت معوقات می توانند گره ای از مشکلات زندگی شان را باز کنند.”

یک کارگر دیگر نیز با انتقاد از عدم توجه سازمان تامین اجتماعی به وضعیت کارگران پوشش افزود: “در بسیاری از موارد کارگران به دلیل ترس از اخراج جرأت اعتراض به کارفرما را ندارند” 

وی با بیان اینکه وضعیت کارگران بسیار نامناسب است، اظهار کرد: “از مسئولان می خواهیم با اتخاذ تصمیم درست فکری به حال زن و فرزند ما بکنند”

صمدی، مدیرعامل کارخانه پوشش اما در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین به مطالب قابل تاملی اشاره می کند.

مدیر عامل کارخانه پوشش با بیان اینکه دیروز عصر در داخل کارخانه مستقر بودیم تا حساب و کتابهای کارخانه و مطالبات بازنشستگان را بررسی کنیم، گفت: “برخی از کارگران بازنشسته و کارگرانی که کار نمی کردند، به داخل محوطه ریختند و کارگران جدید را بیرون انداختند. بنده را به عنوان مدیرعامل شرکت و مدیران کارخانه را مورد ضرب وشتم قرار دادند.”

صمدی با اشاره به نقش نیروهای انتظامی در آرام کردن کارگران، تصریح کرد: “پس از خروج پلیس امنیت، تجمع کنندگان به جان ما افتادند و حسابی ما را کتک زدند.”

مدیرعامل پوشش با بیان اینکه مرگ را جلو چشمان خود می دیدیم، خاطرنشان کرد: “چه کسی پاسخگوی این موضوع خواهد بود؟ با کتک زدن که مطالبه وصول نمی شود.”

صمدی راه دریافت معوقات را متوسل شدن به زور ندانست و افزود: “اگر کسی معوقه دارد باید از راه قانونی و از طریق دادگاه صالحه انجام دهند. اگر کسی مطالبه داشته باشد مگر می توانیم فرار کنیم؟ هیچ بدهکاری نمی تواند طفره برود.”

وی با اشاره به اینکه تجمع کنندگان به دنبال مطالبات نیستند و اهداف دیگری را دنبال می کنند، گفت: “این افراد از سوی دستگاه هایی مانند فرمانداری حمایت می شوند. کارگران می گویند که مصوبه ای در فرمانداری وجود دارد که ما را به عنوان مدیران مجموعه پوشش به رسمیت نمی شناسد.”

مدیرعامل پوشش با بیان اینکه تا دیروز به دنبال سرمایه گذاری و اشتغال زایی در استان بودیم، اظهار کرد: “اما از امروز تمام تلاشم را خواهم کرد که کارخانه را بفروشم و از این استان بروم. نه از این استان، بلکه از کشور.”

صمدی با اشاره به عدم امنیت سرمایه گذاری در گیلان تصریح کرد: “وقتی که امنیت ندارم چطور می توانم سرمایه گذاری کنم؟ نمی دانم چه دستهایی در کار است که نمی خواهند بخش خصوصی با خیال آسوده کار می کند. وقتی می خواهیم کار کنیم جلوی ما را می گیرند.”

وی تصریح کرد: “برخی نمی خواهند سرمایه گذاران وارد استان شوند. می خواهند بخش دولتی را مجدداً وارد کار کنند”

کارگران کارخانه پوشش بعدازظهر سه شنبه با تجمع در برابر کارخانه پوشش نسبت به عدم وصول مطالبات قانونی خود اعتراض کردند. اعتراضاتی که گویا در پایان با خشونت همراه شد. خزر انلاین