وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صرف انجام کار در محدوده منطقه نافی پیگیری همه جانبه برای سرعت بخشیدن به فرایند همکاری از سوی نهادهای مسئول اجرای این طرح ملی نیست، چراکه تا زمانی که طرح مزبور از قابلیت بهره برداری از سوی فعالین اقتصادی و مردم برخوردار نباشد، موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش ندای گیلان از بندرانزلی، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از منطقه آزاد انزلی بازدید کرد و در دیدار با مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و معاونین این سازمان، ضمن انتقاد از روند اجرای طرح ملی اتصال ریلی به مجتمع بندری کاسپین خاطرنشان کرد: پیگیری لازم برای تصویب طرح توسعه این منطقه در هیأت وزیران را انجام خواهد داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عدم تحرک لازم در جریان تکمیل طرح ملی اتصال منطقه آزاد انزلی به شبکه ریل سراسری از سال گذشته تا کنون، خواستار بهره گیری از تمام ظرفیت ها و توانمندی های مدیریتی و بخش خصوصی بهره مند از این زیرساخت شده و اظهار داشت: صرف انجام کار در محدوده منطقه نافی پیگیری همه جانبه برای سرعت بخشیدن به فرایند همکاری از سوی نهادهای مسئول اجرای این طرح ملی نیست، چراکه تا زمانی که طرح مزبور از قابلیت بهره برداری از سوی فعالین اقتصادی و مردم برخوردار نباشد، موضوع قابل قبول نیست.

وی با اشاره به رویکرد جهادی دولت سیزدهم و به ویژه شخص رییس جمهور خواستار افزایش حجم و میزان پیگیری ازسوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد شده و ضمن تصریح بر همراهی خود در مسیر پیگیری امور مربوط به سرعت بخشیدن این طرح ملی از وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه، اضافه کرد: با مدل هایی همچون تشکیل کنسرسیومی از بخش خصوصی و دولتی و پیگیری مضاعف می توان عقب ماندگی این طرح ملی را برطرف نمود تا شاهد بهره برداری از آن در سال جاری باشیم.

در ابتدای این نشست، علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گزارش مبسوطی در خصوص ویژگی ها، مزایا و عملکرد سازمان متبوع خود در خصوص طرح ملی اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری که این سازمان در محدوده خود به انجام رسانده؛ و توانمندی های دو مجتمع بندری انزلی و کاسپین که در محدوده این منطقه واقع شده اند ارائه کرد و مهمترین مشکلات فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران را مشتمل بر آزاد سازی حریم ساحل و خدشه دار شدن حریم فنس کشی گمرکی؛ کاهش محدوده منطقه و لزوم افزایش محدوده آن به منظور ارائه به طرح های سرمایه گذاری داخلی و خارجی؛ مشکلات ناشی از اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده و مسائل مترتب بر احداث سومین شهرک صنعتی منطقه از قبل تقسیمات کشوری عنوان کرد.