ندای گیلان:«یک دلال پرسپولیس را بسته است. او مثل اختاپوس روی پرسپولیس افتاده و برانکو را هم نابود خواهد کرد.

امیر عابدینی که یکی از منتقدان سرسخت وزارت ورزش است و به عملکرد این وزارتخانه در پرسپولیس ایراد زیادی وارد می کند، جمله ای جنجالی گفته است. او به روزنامه گل گفته: «یک دلال پرسپولیس را بسته است. او مثل اختاپوس روی پرسپولیس افتاده و برانکو را هم نابود خواهد کرد.» عابدینی همچنین گفت تا جایی که می داند کریم باقری جزو مخالفان خریدهای این فصل قرمزها بوده است./خبرانلاین