ندای گیلان:هواداران تیم ریشه دار و باسابقه ی ملوان انزلی پس از قطعی شدن خرید امتیاز باشگاه نفت توسط ملوانان،به خیابان ها آمادند و به جشن و پایکوبی پرداختند

3103982-5040178 3103982-5040181 3103982-5040182 3103982-5040183 3103982-5040184 3103982-5040185 3103982-5040186 3103982-5040188

عکاس:رضا اکبری

irna