سیزدهمین مراسم بزرگداشت شهدای تخریب استان گیلان ظهر امروز با سخنرانی سردار کوسه چی در مهدیه شهر رشت برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان،سیزدهمین مراسم بزرگداشت شهدای تخریب استان گیلان ظهر امروز با سخنرانی سردار کوسه چی در مهدیه شهر رشت برگزار شد.