مردم شهرستان رشت امروز از ۴ مسیر پیاده خود را به مصلی این شهر رساندند تا ضمن بیعت با آرمان های انقلاب و امام پاسخ زیاده گویی های استکبار علیه ملت ایران را با صلابت فریاد بزنند.

به گزارش ندای گیلان مردم شهرستان رشت امروز از 4 مسیر پیاده خود را به مصلی این شهر رساندند تا ضمن بیعت با آرمان های انقلاب و امام پاسخ زیاده گویی های استکبار علیه ملت ایران را با صلابت فریاد بزنند.

عکاس:پرهام رئوف