صبح امروز نمایشگاه عکس طبیعت چابکسر توسط جمعی از مسئولین افتتاح شد.

به گزارش ندای گیلان از چابکسر،نمایشگاه عکس طبیعت چابکسر توسط جمعی از مسئولین این بخش افتتاح شد.

عکاس امید: رجبی‌پور کشایه