ترامپ به‌خوبی می‌داند که مسئله ایران نباید مانعی برای ارائه معامله قرن و عملیاتی شدن آن شود و از اهمیت تبلیغاتی و روانی این طرح بکاهد این موضوع یکی از دلایلی است که ماجراجویی آمریکا در خلیج‌فارس را محدود می‌کند و...

ندای گیلان-دکتر ابوذر گوهری مقدم:ترامپ قصد دارد این روزها از معامله قرن رونمایی کند. طرحی که با تلاش‌های دامادش کوشنر به یکی از برنامه‌های اصلی دولتش در منطقه تبدیل‌شده و قرار است برگ برنده‌ای برای وی به لحاظ سیاسی و پرستیژی باشد. طرح مذکور دارای دو بعد سیاسی و اقتصادی است. به عبارت بهتر در گام اول در بعد اقتصادی قرار است شرایط لازم برای به‌اصطلاح حل مسئله فلسطین مهیا شود و امتیازاتی در این زمینه به دولت خودگردان داده شود تا در ازای این امتیازات در بعد سیاسی مصالحه اصلی صورت پذیرد. آن چه طرح جدید سازش را چالشی‌تر کرده ابعاد مبهم و غیرمشخص بعد سیاسی آن است؛ موضوعی که حتی برای متحدان عرب آمریکا به‌خوبی تبیین نشده است و حتی ابعاد آن مشخص نیست. بیت‌المقدس، مسئله آوارگان، مرزها و… ازجمله موضوعاتی است که طرح‌های 40‌ساله سازش نتوانسته است آن‌ها را حل کند این در حالی است که ترامپ سعی کرده است در مقطع کنونی با حفظ محرمانگی ماجرا و از طریق فشار و تطمیع متحدان و به رغم مخالفت‌های دولت تندروی نتانیاهو آن را به‌پیش ببرد. کشورهای اردن، عربستان و مصر که ستون‌های اصلی این روند هستند در حوزه سیاسی طرح، تردید جدی دارند و ارتباط بخش اقتصادی با سیاسی آن را ناقص و ناکافی می‌دانند. از سوی دیگر نتانیاهو نیز معتقد است در موقعیت برتر قرار دارد و نباید امتیازی به فلسطینیان بدهد. قمار خاورمیانه‌ای ترامپ در موضوع سرزمین‌های اشغالی ابعادی گسترده دارد و اولویت آن برای شخص وی بیش از دیگر مسائل این منطقه است بنابراین وی به‌خوبی می‌داند که مسئله ایران نباید مانعی برای ارائه معامله قرن و عملیاتی شدن آن شود و از اهمیت تبلیغاتی و روانی این طرح بکاهد این موضوع یکی از دلایلی است که ماجراجویی آمریکا در خلیج‌فارس را محدود می‌کند.