متاسفانه 6 سال از عمر دولت تدبیر و امید گذشت و پیشینیان نتوانستند بدرستی از ظرفیت دکتر نوبخت برای احداث این بیمارستان جایگزین بهره ببرند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، پس از انتصاب دکتر ارسلان سالاری، یکی از پزشکان خوش نام و مردمی گیلان بعنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان حملات باندهای مخوف این مجموعه عریض و طویل به وی شدت گرفت، بطوری که عده ای سعی کردند با سیاه نمایی و لجن پراکنی در برخی فضاهای مجازی و انعکاس آن به وزارت بهداشت و جامعه از صدور حکم ریاستش جلوگیری کنند.
اما سالاری بدون توجه به این پروپاگانداها سعی کرد تا توان مدیریتی خود را به رخ کشیده و با حضور و بازدید نزدیک از مراکز درمانی شهرستانهای گیلان،آنهم بصورت شبانه، نمونه ای از مدیریت جهادی را از خود به نمایش بگذارد که شاید در فضای بهداشتی و درمانی گیلان کم سابقه بود!
پس از تایید ریاست وی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدور حکم ریاست دانشگاه، حالا نوبت دکتر سالاری بود که اینبار نیز بدون توجه به هیاهوها به ماموریت اصلی خود و اصلاح روند مدیریتی این مجموعه مهم در استان بپردازد.
سالاری در روزهای اخیر موجی از انتصابات جدید را با مدیران تازه نفس و همراه خود در جهت خدمت به مردم در حوزه درمانی و بهداشتی راه انداخت که نوید بخش استقلال وی و عدم نفوذپذیری اش دارد.
یکی از مهمترین اقدامات پیش روی سالاری باید ساماندهی فضای نامناسب درمانی و بیمارستانی در سطح گیلان باشد، چرا که مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی گیلان در خط مقدم خدمات رسانی به مردم کمتر برخوردار استان قرار دارند.
احداث بیمارستانهای جایگزین پورسینا و رازی که در ارائه خدمات ضعیف به بیماران شهره اند می تواند نام دکتر ارسلان سالاری را در گیلان ماندگار نماید که این مهم باید با همت نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی و حمایت ویژه دکتر محمدباقر نوبخت، معاون گیلانی رئیس جمهور محقق گردد.
هرچند متاسفانه ۶سال از عمر دولت تدبیر و امید گذشت و پیشینیان نتوانستند بدرستی از ظرفیت دکتر نوبخت برای احداث این بیمارستانهای جایگزین بهره ببرند، تا ما امروز شاهد بهره برداری از آن مجموعه ها باشیم