برنامه پرواز‌های امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت اعلام شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،بر اساس اعلام روابط عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت پرواز‌های ورودی این فرودگاه بدین شرح است:

پرواز شمارۀ ۲۳۲۳ / هواپیمایی پویا / تهران – رشت / ساعت ورود ۰۸:۳۵

پرواز شمارۀ ۶۹۶۸ / هواپیمایی کاسپین / عسلویه – رشت / ساعت ورود ۱۱:۴۰

پرواز شمارۀ ۴۴۵۲ / هواپیمایی پارس / عسلویه – رشت / ساعت ورود ۱۳:۲۰

پرواز شمارۀ ۲۳۲۶ / هواپیمایی پویا / شیراز – رشت / ساعت ورود ۱۳:۰۰

پرواز شمارۀ ۴۴۵۴ / هواپیمایی پارس / عسلویه – رشت / ساعت ورود ۱۸:۳۰

پرواز شمارۀ ۸۴۴ / هواپیمایی آسمان / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۷:۳۰

پرواز‌های خروجی امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت بدین شرح است:

پرواز شمارۀ ۲۳۲۵ / هواپیمایی پویا / رشت – شیراز / ساعت خروج ۰۹:۱۵

پرواز شمارۀ ۶۹۶۹ / هواپیمایی کاسپین / رشت – عسلویه/ ساعت خروج ۱۲:۴۰

پرواز شمارۀ ۴۴۵۳ / هواپیمایی پارس / رشت – عسلویه / ساعت خروج ۱۳:۵۰

پرواز شمارۀ ۳۲۲۴ / هواپیمایی پویا / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۳:۴۰

پرواز شمارۀ ۴۴۵۵ / هواپیمایی پارس / رشت – عسلویه / ساعت خروج ۱۹:۰۰

پرواز شمارۀ ۸۴۵ / هواپیمایی آسمان / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۸:۰۰