از غروب بر می گردم
خورشید داشت پنهان می شد.خورشید داشت خودش را دریغ می کرد.

گزارش تصویری ندای گیلان از غروب غم انگیز اسالم شهرستان تالش.

از غروب بر می گردم
خورشید داشت پنهان می شد.
خورشید داشت خودش را دریغ می کرد.
اما قهر خورشید را چه کسی باور خواهد کرد. می دانم که فردا دوباره طلوع می کنی…
رسم همه جوانمردان همین است..[1]

 

[1]نثر از :عرفان نظر آهاری

پی نوشت :چرا خورشید نارنجی می شود

هنگام غروب نور خورشید باید از بین توده‌ای از هوا و ذرات معلق در آن عبور کند این عامل سبب می‌شود که خورشید تار و قرمز به نظر برسد. میزان رنگ‌پذیری به خود هوا یا تا اندازه‌ای به آئورسلها (Aerosols) و ذرات معلق در هوا بستگی دارد. مقدار جذب و قرمز شدن ناشی از مجموع اثر جذب واقعی بخار آب، ازون و همچنین پراکنش ناشی از گازهای جوی، آئروسل‌ها و ذرات غبار است. آئروسل‌ها تجمعات کوچکی از گازها و مایعات هستند که اطراف هسته‌های متراکم بسیار ریزی مثل ذرات غبار به هم فشرده شده‌اند.

 

 

دانلود آهنگ متن Download