خبرهای رسیده از این حکایت دارد که مهران کفاش معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی جدیدترین گزینه احتمالی استانداری گیلان است.

گیل خبر امروز در مطلبی نوشت:درحالیکه برخی از افراد،شخصیتها،احزاب و نمایندگان استان،محمد جعفر علیزاده معاون گیلانی وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی را با کارنامه ای درخشان واجد شرایط تصدی استانداری گیلان می دانند،خبرهای رسیده از این حکایت دارد که مهران کفاش معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی جدیدترین گزینه احتمالی استانداری گیلان است.

مهران کفاش پیش از این تجارب مدیرکلی امور مجلس و بررسی طرح ها و لوایح در وزارت کشور، مدیرکلی روابط عمومی و امور مجلس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سخنگویی طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی و غیره را در سوابق خود دارد.

حال باید دید واکنش نمایندگان استان نسبت به این سیاست یک بام و دوهوا چیست؟ اگر قرار به استانداری معاونی از معاونین مهندس اسلامی در گیلان است چرا علیزاده با سوابق معاونت عمرانی چند استان در کشور که بسیار قوی تر و عملگرا تر از کفاش است را بعنوان استاندار گیلان بر نمی گزینند؟